• Psykoterapeutin ammattitutkintoon johtavassa yliopistollisessa koulutuksessa olevien ryhmäpsykoterapeuttiopiskelijoiden koulutushoitojen työnohjaus (Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n aikuisten ja lastenryhmäpsykoterapian kouluttaja) 
  • Työryhmän työnohjausta työyhteisöille
  • Työnohjausta terapeuttisten ryhmien ohjaajille ja ryhmäpsykoterapeuteille
  • Hallinnollista työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille
   
Ossi Takala on hyväksytty kilpailutuksessa Helsingin kaupungin terveys- ja sosiaaliviraston ostopalvelu työnohjauspalveluiden tuottajaksi. Kokemusta mm. psykiatristen vuodeosastojen, poliklinikoiden, A-klinikan, perhetyöntekijöiden, ryhmän ohjaajien, ryhmäpsykoterapeuttien, yksilöpsykoterapeuttien ja erilaisten kuntoutusyksiköiden työnohjauksesta.