Pitkäkestoista yksilöpsykoterapiaa ja lyhytkestoista fokusoitua IPT-terapiaa (Interpersoonallinen psykoterapia). Terapiaistunnot 1-2 kertaa viikossa. Kysy vapaita aikoja. 


Psykoterapeutti on hyväksytty KELAn rekistereihin kuntoutuspalveluiden tuottajaksi. Kelan tuki on 57,60 €. KELAn tuen saaminen edellyttää kolme kuukautta kestävää hoitosuhdetta psykiatriin, joka kirjoittaa B-lausunnon työ- ja opiskelukyvyn ylläpitämiseksi aloitettavaa psykoterapiakuntoutusta varten. Tukea voi saada enimmillään kolmen vuoden ajan aina vuoden kerrallaan.